“1960lar ve 70ler Dijital Sanatında Sosyal Değişimin Temsilcileri” by Darko Fritz

konuşma 20 Aralıkta saat 14:30’da akbank sanat’ta gerçekleşecek.

Darko Fritz sanatçı ve bağımsız küratördür. Zagreb’de mimarlık ve Amsterdam Rijksakademie’de güzel sanatlar eğitimi almıştır.

Uluslararası medya sanatının tarihleri üzerine yaptığı araştırmalar 2000 yılında Zagreb’de (erken bilisayar temelli sanat ve yakın zamandan düşük teknoloji ve Internet sanatlarını içeren) ilk retrospektif uluslararası dijital sanat sergisi “I am Still Alive” (Hala Hayattayım)’ın   küratörlüğünü yapmasından itibaren itibaren kamuya malolan birçok yayın ve sergiye vesile olmuştur. Kürasyonunu gerçekleştirdiği bazı sergiler şunlardır: “CLUB.NL-Contemporary art and art networks from the Netherlands” (Hollanda’dan Çağdaş sanat ve sanat ağları), Dubrovnik, 2000; “Bit International –Computers and Visual Research, [New] Tendencies, Zagreb 1961-1973” (Bigisayar ve Görsel Araştırma [Yeni] Eğilimler) Neue Galerie, Graz ve ZKM Harlruhe, 2008. Ayrıca M. Gattin, M. Rosen ve P. Weibel ile birlikte bu serginin katalog/kitabının da editörlüğünü yapmıştır: “ A Little-Known Story about a movement, A Magazine, and the Computer’s Arrival in Art: New Tendencies and Bit International, 1961-1973, ZKM, (Bir Hareket, bir Dergi ve Bilgisayarın Sanata gelişi Üzerine Az bilinen bir Hikaye) Karlsruhe/ MIT Press, Cambridge, Mass. Bunun dışında

Reconstruction: Private=public=private=public= (Yeniden Yapılanma: kişisel=kamusal=kişisel=kamusal) Belgrad 2009 sergisinin küratörlüğünü, “Angles and Intersections” (Açılar ve Kesişimler)’in kürasyonunu da Nina Czegledy, Ellena Rosi ve Peter Dobrila ile birlikte Rjeka Modern ve Çağdaş Sanatlar Müzesinde yapmıştır.

2002 yılında “A Brief Overview of Media Art in Croatia (Since the 1960s)” ((1960lardan itibaren) Hırvatistan’da Medya Sanatına Kısa bir Bakış)’ı yayınlamıştır. 2010 yılında ise Mondriaan Vakfı’ndan aldığı bursla “The Beginning of digital arts in Netherlands (1955-1980)” (Hollanda’da dijital sanatların başlangıcı” üzerine yeni bir araştırma projesine başlamıştır.

Fritz 2006 yılından beri gri) (alan- çağdaş ve medya sanatı mekanı’nın kurucusu ve programcısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir