“Teknolojik Yer Değiştirme”/ Ayşegül Koç_18.02.2015/ 19:00

Dijital teknolojiler yaşamımızda zaman ve mekan algısını yeniden kurgular. Mesafelerin küresel dijital bağlar, yazılımlar ve gittikçe ‘yokluğu düşünülemez’ elzemlikteki cihazlar ile şekillendiği bu dünya tarihsel bir süreçte ticari rotaların, göçlerin, yerinden edilmelerin bir uzantısı mıdır? Bu sunum teknolojinin toplumsal ve kültürel boyutları üzerine birlikte düşünmeye davet ederken artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılmış bir yerleştirmeolan Emanethane’yi (2011) ele alacaktır.

_MG_6398

Ayşegül Koç doktorasını Toronto’da York ve Ryerson Üniversiteleri’nin İletişim ve Kültür programında uygulamalı teknoloji üzerine tamamlamıştır. 2008-2012 yılları arasında York Üniversitesi’nin Geleceğin Sineması laboratuvarında çalışmış ve artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisini uygulayan iki enstalasyon (Elsewheres ve Emanethane) üretmiştir. Yeni medyanin, dijital teknolojilerin toplumsal etkileri ilgi alanının ekseninin oluştururken uzmanlığı dijital anlatım dili, interaktif anlatım ve zaman-mekan algısında teknolojinin etkisidir. Doktora tezi teknolojik yer değiştirme (technological displacement) kavramını ortaya atmış ve ‘emanet’ olma durumunu dijital ortamlar çerçevesinde değerlendirmiştir.

York Üniversitesi Film ve Medya bölümünden MA ve Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünden BA derecesi almıştır.

Comments are closed.