“Video Oyunları ve Sanat”/ Güven Çatak & Diğdem Sezen_11.02.2015/ 19:00

2005’te film eleştirmeni  Roger Ebert, video oyunlarının sanat olamayacağını söylediğinde bugüne dek süren bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Ebert konuya temas eden ilk kişi olmasa da, anaakım eleştirmenler arasında bir ilkti. Ebert’in yazısına karşı çıkan sayısız makale, yorum, blog yazısı yayınlandı. Konu sadece popüler bir tartışma konusu olmakla kalmadı. Dijital oyun çalışmaları alanında çalışan araştırmacılar soruyu, ‘video oyunlarının bir iletişim ortamı olarak olanaklarınının ve potansiyelinin ne olduğu’ şeklinde yeniden sordular. Aralarında Smithsonian, MoMA gibi saygın müzelerin de bulunduğu kurumlar, video oyunlarını sanat olarak odağına alan sergiler düzenlediler; bazı oyunları koleksiyonlarına kattılar. Tüm bu gelişmeler, tartışmanın gündemde kalmasında etkili oldu. Panel bu tarihçe ve gelişmeler ışığında şu soruları tartışacaktır: Edebiyat, sinema, oyunculuk ve grafik sanatlar gibi yerleşik sanat formlarının bir amalgamı olarak video oyunlarının ifadesel olanakları nelerdir? Oyunların programcılık ilkelerine bağlı prosedürel doğası sanatsal ifade amaçlı olarak nasıl kullanılabilir? İnteraktif bir iletişim ortamı olarak video oyunları, seçimleri ve eylemleri ile oyuncuları sürece duygusal olarak nasıl dahil ederler?

Yrd. Doç.Dr. Güven Çatak

Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü

BUG Game Lab kurucu direktörü

Yrd.Doç.Dr. Diğdem Sezen

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü

DiGRA Turkish Chapter kurucu üyesi

2
1

Comments are closed.